Konferencja podsumowująca zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego

W dniu 4 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu odbyła się konferencja podsumowująca zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego organizowana w ramach  projektu  „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w tym uczenia się dorosłych ”.

W konferencji prowadzonej przez Dyrektora CREWŁ w Sieradzu Pana Łukasza Goldmana, aktywnie uczestniczyli  Pani Elżbieta Urbańska – Golec dyrektor ZS Nr 1 w Wieluniu, Pani Małgorzata Bartos naczelnik Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych w Departamencie Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Pani Renata Szymańska nauczyciel doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, Pani mgr Jessica Świerc, reprezentująca Katedrę Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych Politechniki Opolskiej, dr Joanna Górna, reprezentująca Wydział Nauk Społecznych Katedra Badań nad Edukacją Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Pan Krzysztof Dziuba, wicestarosta powiatu wieluńskiego oraz Pan Zenon Kołodziej – naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Pan Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, uczniowie szkół podstawowych i ZS Nr 1, nauczyciele doradcy zawodowi i wychowawcy klas.  Organizację i prowadzenie konferencji wspierali pracownicy CREWŁ w Sieradzu: Panie Sylwia Dęga – Frątczak, Renata Błaszczyk, Justyna Miller, Ewa Ruszkowska oraz Pan Tomasz Woźniak.

Dziękujemy serdecznie wszystkim prelegentom za podzielenie się praktycznymi wskazówkami wynikającymi z najnowszych badań i wiedzy. Szczególne podziękowania kierujemy do pracodawców, bez których idea lifelong learning  nie miałaby racji bytu.

 Dziękujemy osobom reprezentującym branże, które były przedmiotem warsztatów poprowadzonych w projekcie w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Nawrockiemu – szefowi kuchni Resortu Zacisze, Pani Katarzynie Sosnowicz – menagerowi w firmie Blachotrapez Sp. z o.o. w Wieluniu, Pani Kamili Tomczyk, reprezentującej  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oddział w Wieluniu oraz Panu Maciejowi Honclowi -właścicielowi Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych w Gaszynie.

Dziękujemy Pani Elżbiecie Urbańskiej – Golec  i Pani Dorocie Musiałek – Jeżewskiej, szefującym Zespołem Szkół Nr 1 w Wieluniu, za organizację warsztatów i  gościnę w tak przyjaznej wszystkim i inspirującej szkole.