Konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego do Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

Szczegółowe informacje