Kurs Kwalifikacyjny „Zarządzanie Oświatą”

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu uprzejmie informuje, że są jeszcze wolne miejsca na Kursie Kwalifikacyjnym „Zarządzanie Oświatą”. Zajęcia  planujemy rozpocząć po 20 października 2023 r.

Kurs nadaje kwalifikacje do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły/placówki, jednocześnie kompleksowo przygotowuje do wielostronnego spojrzenia na funkcjonowanie placówki edukacyjnej. Przygotowuje do roli przywódcy  edukacyjnego, organizowania konstruktywnej  współpracy i planowania rozwoju,  wyposaża uczestników w kompetencje społeczne niezbędne do funkcjonowania w wartościowych  relacjach interpersonalnych, tworzy przestrzeń do  refleksji i  inspiruje do samorozwoju.

Opłata za udział w kursie wynosi 1700 zł. (możliwość wnoszenia opłat w ratach).

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w CREWŁ w Sieradzu lub telefonicznie 43 82 23 691.

Kierownik kursu: Jadwiga Wysocka