Lekcje otwarte

Zapraszamy Państwa do udziału w lekcjach prowadzonych przez doradców metodycznych. Lekcja otwarta to forma realizowana głównie w szkole macierzystej doradcy metodycznego. Udział w lekcji  daje możliwość obserwacji pracy z uczniami. Podczas takich zajęć prezentowane są ciekawe metody i techniki pracy,  różne działania w zakresie sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów lub sposoby organizacji zajęć sprzyjające uczeniu się uczniów. Po lekcji, w ramach krótkiego seminarium, jest okazja do omówienia zastosowanych przez nauczyciela doradcę rozwiązań metodycznych.

To bardzo praktyczna forma doskonalenia, podczas której można nie tylko na żywo obserwować dobre praktyki pedagogiczne, ale również przedyskutować ich przydatność i możliwości zastosowania w innych sytuacjach dydaktycznych. To również doskonałe forum wymiany doświadczeń.

Lekcje otwarte to forma bezpłatna. Zgłoszenia przyjmujemy przez stronę internetową. Zachęcamy
do uczestnictwa i zgłaszania się , ponieważ ze względu na specyfikę formy (realizacja w klasie szkolnej przy obecności uczniów) liczba uczestników jest ograniczona.


DORADZTWO ZAWODOWE – RENATA BŁASZCZYK

Proponowane tematy:

 • Odporność na stres jako ważna kompetencja na rynku pracy. Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Techniki zarządzania czasem w planowaniu nauki i rozwoju zawodowego.
 • Kotwice mojej kariery fundamentem pracy dającej spełnienie i motywację.
 • Kompetencje miękkie pożądane na rynku pracy.
 • “Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz też tego dokonać” –  wizja mojej przyszłości.

Kontakt: rblaszczyk@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: wskazana placówka


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – JUSTYNA GLINKOWSKA

Proponowane tematy:

 • wg potrzeb nauczycieli

Kontakt: jglinkowska@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP nr 10 Zduńska Wola


FIZYKA – GRZEGORZ CZACHOROWSKI

Proponowane tematy:

 • Lekcja otwarta w przedszkolu, klasie 7, 8

Kontakt: gczachorowski@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP Zapolice


GEOGRAFIA – MAŁGORZATA KAZIMIERCZAK

Proponowane tematy:

 • Od krajobrazu pierwotnego do kulturowego  (klasa 5)
 • Trochę geologii – Islandia  (klasa 6)
 • Londyn i Paryż – wielkie miasta Europy (klasa 6)
 • Przeszłość geologiczna Polski  (klasa 7)
 • Klimat Polski (klasa 7)
 • Australia i Oceania na mapie (klasa 8)

Kontakt: mkazimierczak@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP Zapolice


HISTORIA –  KAROLINA FREJEK        

Proponowane tematy:

 • Spotkania z historią
 • Historia Misia Wojtka – gra planszowa na zajęciach
 • “Co by było, gdyby zwierzęta umiały mówić…” – słynne zwierzęta opowiadają o historii Polski

Kontakt: kfrejek@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP Stolec


INFORMATYKA – SYLWESTER PŁACHTA

Proponowane tematy:

 • Edukacyjna przygoda z robotem. Odkrywanie nauki za pomocą cyfrowych asystentów
 • Wprowadzenie do programowania robotów edukacyjnych w języku Python
 • Kreatywna przygoda z Tinkercadem – wprowadzenie do projektowania 3D
 • Nie daj się wciągnąć w sieć. O bezpieczeństwie w Internecie
 • Od koncepcji do rzeczywistości – proces drukowania modelu 3D

Kontakt: splachta@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: ZSP Barczew


JĘZYK ANGIELSKI – ANNA ZALEWSKA

Proponowane tematy:

Kontakt: azalewska@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP nr 5 Zduńska Wola


JĘZYK POLSKI – MAŁGORZATA ŻUCHOWSKA

Proponowane tematy:

 • Do czego służy przecinek? (klasa 5, 6)
 • Opis dzieła sztuki (klasa 5, 6)
 • W świecie mitów – dzieje wielkiej miłości Orfeusza i Eurydyki (klasa 6)
 • Jak napisać dobre opowiadanie twórcze? (klasa 7, 8)
 • Codzienność w Soplicowie (klasa 8)

Kontakt: mzuchowska@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP nr 4 Wieluń


KSZTAŁCENIE SPECJALNE – MARLENA KARAŚ

Proponowane tematy zajęć rewalidacyjnych

 • Usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
 • Usprawnienie kompetencji społecznych
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie motoryki małej – ćwiczenia ręki przez działania plastyczne
 • Radość dawania – zajęcia pogłębiające więzi emocjonalne z najbliższymi poprzez podtrzymywanie rodzinnych tradycji bożonarodzeniowych

Kontakt: mkaras@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP Sieniec


PLASTYKA –  EWA MASIEROWSKA

Proponowane tematy lekcji otwartych:

 • Jak zrobić dobre zdjęcie?
 • Jesienny pejzaż – wydrapywanka
 • Dzień Kropki – praca plastyczna z aplikacją Quiver
 • Co można zobaczyć na portrecie?
 • Wirujące płatki śniegu – technika akwarelowa
 • Zimowe lawowanie
 • Co może być dziełem sztuki?
 • Rodzina w pamięci obrazu
 • Ile jest kolorów?
 • Lekcja w plenerze – malowanie na sterczu
 • Wiosenna łąka – malowanie pianą
 • Nasza planeta Ziemia – praca plastyczna z aplikacją Quiver

Kontakt: emasierowska@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP Dąbrowa Wielka


MATEMATYKA – DOROTA ŻUBEREK

Proponowane tematy lekcji otwartych:

 • Lekcja matematyki w klasie IV, V, VI

Kontakt: dzuberek@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP nr 5 Zduńska Wola


RELIGIA –  WIOLETA SKOREK

Proponowane tematy lekcji otwartych:

 • Dlaczego dzieci nie chcą chodzić do kościoła?( klasa 0)
 • Cały świat jest pełen śladów Boga (klasa 2)
 • Biegnę do Grobu Pana Jezusa ( klasa 3)
 • Uczymy się czytać Pismo Święte (klasa 4)
 • Próba wiary Abrahama i przymierze z Bogiem (klasa 5)
 • Sakramenty w służbie innym (klasa 6)
 • Boskie dzieło stworzenia/Prehistoria Ziemi (klasa 7)
 • Liturgia – duchowe centrum Kościoła i serce życia chrześcijańskiego (klasa 8)

Kontakt: wskorek@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP Zapolice


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE –  WIOLETA SKOREK

Proponowane tematy:

 • Człowiek – istota płciowa ( klasa 4)
 • Wspólnota domu, serca i myśli. Funkcje rodziny (klasa 4)
 • Savoire – vivre, czyli zasady dobrego wychowania (klasa 7)
 • Inicjacja seksualna – czy warto czekać? (klasa 8)

Kontakt: wskorek@cresieradz.edu.pl

Miejsce szkolenia: SP Zapolice