Łódzkie Dwujęzyczne w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu

W Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu realizowana jest już 3 rok edukacja dwujęzyczna. W roku szkolnym 2021/22 Przedszkole przystąpiło do wojewódzkiego projektu „ Łódzkie dwujęzyczne” finansowanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.  Do chwili obecnej konsekwentnie wszystkie dzieci od 3-6 lat uczestniczą w Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności ” Dwujęzyczne Dzieci” Celem programu jest: codzienny kontakt z językiem angielskim, propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolu kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych, przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Przedszkole posiada licencję na nauczanie języka angielskiego metodą Yellow House English .

Po 3 latach praktyki stosowania edukacji dwujęzycznej nauczycielki przedszkola dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielkami edukacji przedszkolnej – w dniach 14,19.02.2023 r. w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka odbyły się 2 seminaria z zajęciami  otwartymi  we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Seminaria w przedszkolu miały na celu upowszechniania przykładów dobrej praktyki w obszarze edukacji dwujęzycznej dzieci w okresie przedszkolnym, dla nauczycieli będących uczestnikami IV edycji Projektu „ Łódzkie dwujęzyczne”.