Majówka z szachami

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zorganizowało 16 i 18 maja 2023  „Majówkę z szachami”. Były to wydarzenia w ramach projektu #Łódzkie gra w szachy, finansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego. W Turniejach szachowych uczestniczyli uczennice i uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych, młodzi szachiści grali systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

16 maja 2023 rozgrywki turniejowe odbyły się w Oddziale CREWŁ w Wieluniu, udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach i Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach.

Zwyciężył Krystian Ratajczyk z SP w Zapolicach, drugie miejsce zajął Błażej Czerwiński z SP w Masłowicach, trzecie Piotr Sztuka z SP w Rudzie.

18 maja 2023 Turniej rozgrywany był w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu, udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chlewie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach, Szkoły Podstawowej im. ks. J. Dalaka w Klonowej. 

Zwyciężyła Maria Świerczyńska z SP w Sędziejowicach, drugie miejsce uzyskał Sebastian Wrzesiński z SP w Chlewie, trzecie miejsce zajął Sebastian Kośka z SP w Sędziejowicach.