Materiały do zajęć z przedmiotu Pracownia Sieci Komputerowych

W zawodzie technik informatyk niezbędne jest opanowanie wiedzy z zakresu sieci komputerowych. Dotyczy to również zagadnień praktycznych, które można zrealizować z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego CISCO Packet Tracer.W tym materiale zostanie przedstawiona prezentacja na temat konfiguracji routerów wraz z skonfigurowaniem routingu statycznego celem prawidłowego przesyłania pakietów pomiędzy hostami.To zagadnienie zostanie zrealizowane w formie praktycznej z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego Cisco Packet Tracer.