Materiały do zajęć z przedmiotu Systemy operacyjne

W zawodzie technik informatyk niezbędne jest opanowanie wiedzy z zakresu systemów operacyjnych. Dotyczy to popularnych systemów z rodziny Microsoft jak i systemu Linuks.

Jednym z zagadnień są skrypty tworzone przez użytkownika. Pisanie skryptów powłoki to programowanie odpowiednich instrukcji będących programami, które mogą wykonywać za nas pewne czynności. Wykonując je sami, musielibyśmy wpisywać kilka, kilkanaście, kilkaset instrukcji. Skrypty powłoki obsługują zmienne, instrukcje warunkowe, pętle i wiele innych przydatnych elementów. W przypadku systemu Linuks najczęściej pisze się skrypty w powłoce BASH.

Oto przykładowy zestaw instrukcji do prowadzenia zajęć z tego zakresu:

 załącznik – lekcje BASH