mgr Ewa Ruszkowska

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 208
eruszkowska@cresieradz.edu.pl

Z wykształcenia jestem pedagogiem. W obszarze moich zainteresowań zawodowych pozostają relacje oraz umiejętności społeczne i profesjonalne nauczycieli i pedagogów. Chcę Ich wspierać w pracy i rozwoju zawodowym tak, by czuli satysfakcję z podejmowanych działań. Realizowana problematyka szkoleń: Kierowanie zespołem, grupą, budowanie autorytetu nauczyciela, diagnoza pedagogiczna w szkole i placówce, rozwiązywanie konfliktów, problemów wychowawczych, rozwijanie umiejętności profesjonalnych nauczycieli, profilaktyka uzależnień (instruktor metody Szkolna Interwencja Profilaktyczna). 

Szkolenia rad pedagogicznych:
Prowadzone Szkolenia: