dr Violetta Florkiewicz

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 212
vflorkiewicz@cresieradz.edu.pl

Nauczyciel konsultant – obszar kompetencji

  • organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów:
  • z różnymi rodzajami niepełnosprawności (tj. autyzm, niepełnosprawność  intelektualna),
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami mowy,
  • promocja zdrowia (koordynator Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie).

Zainteresowania: neurodydaktyka, e – learning.

Szkolenia rad pedagogicznych
Prowadzone Szkolenia: