mgr Wiesława Chlebowska

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 210
wchlebowska@cresieradz.edu.pl

Prowadzę zajęcia z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, poświęcając szczególną uwagę komputeryzacji bibliotek szkolnych w programie Mol Optivum oraz Mol NET+, dzielę się w tym zakresie wieloletnim doświadczeniem. Drugim obszarem zainteresowań zawodowych jest arteterapia w szerokim rozumieniu i jej zastosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Moją zawodową pasją jest także nauczanie (i uczenie się) w formie e-learningu.

Prowadzone Szkolenia: