Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie – diagnoza i terapia z wykorzystaniem metody Delacato

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, pedagodzy specjalni, inni specjaliści zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Ogólne założenia metody C. Delacato.
  • Wykorzystanie metody C. Delacato w diagnozie uczniów z zaburzeniami modulacji sensorycznej, w tym z zespołem Aspergera lub autyzmem.
  • Elementy terapii z wykorzystaniem metody C. Delacato, które można wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych lub WWR.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

15

50 zł

Violetta Florkiewicz

on-line (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz