Projekt Dyrektor

Województwo Łódzkie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi opracowało koncept wsparcia dyrektorów szkół i placówek oświatowych w procesie zarządzania pod nazwą  Projekt Dyrektor.  Jest on skierowany do kadry zarządzającej: dyrektorów …