Projekt Dyrektor

Województwo Łódzkie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi opracowało koncept wsparcia dyrektorów szkół i placówek oświatowych w procesie zarządzania pod nazwą  Projekt Dyrektor.  Jest on skierowany do kadry zarządzającej: dyrektorów i wicedyrektorów, szczególnie tych, którzy  funkcję kierowniczą pełnią pierwszą kadencję.

Projekt Dyrektor to cykl bezpłatnych szkoleń doskonalących dla kadry kierowniczej województwa łódzkiego zaplanowanych do końca kolejnego roku szkolnego, realizowanych we wszystkich Centrach Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Spotkania będą miały formę seminariów lub warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznania przydatnych w pracy zagadnień prezentowanych przez ekspertów.

Szkolenia w ramach Projektu Dyrektor:

  1. Stres i wypalenie zawodowe. Jak zadbać o swój dobrostan.
  2. Zmiany w procedurze awansu zawodowego nauczyciela od 1 września 2022 r. Nowe zasady i przepisy przejściowe