Doświadczenia na zmysłach

Scenariusz lekcji biologii dla uczniów klasy VII, szkoły podstawowej przygotowany w celu wprowadzenia zagadnień związanych z funkcjonowaniem zmysłów oraz doskonalenie stosowania metody naukowej podczas przeprowadzania doświadczeń.TEMAT: Doświadczenia na zmysłach. Podstawa …

Budowa i rola układu pokarmowego

Scenariusz lekcji biologii dla klasy VII z uwzględnieniem wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych.TEMAT: Budowa i rola układu pokarmowego. WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJUczeń:• rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według …