JAK FIGLOWAĆ Z INNOWACJĄ…

Innowacje pedagogiczne są szansą nie tylko na podniesienie jakości procesu kształcenia w szkołach, ale również na jego uatrakcyjnienie. Szczególnie cenne wydają się takie działania, które sprawiają, że nie tylko lekcje wydają …

Zabawy plastyczne z aplikacją Quiver

Zapraszam do zabaw z aplikacją Quiver, która to doskonale integruje technologię z edukacją plastyczną. Dzięki niej dzieci mogą ożywić swoje rysunki, co pozwala im na twórcze eksplorowanie i rozwijanie wyobraźni.