Monitorowanie procesu oceniania osiągnięć uczniów jako element nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Treści:

  • Ocenianie w uregulowaniach prawnych.
  • Ocenianie, które wspiera i motywuje.
  • Rola oceniania w procesie rozwoju ucznia.
  • System oceniania wewnątrzszkolnego.
  • Wyznaczniki świadczące o skuteczności oceniania osiągnięć uczniów.
  • Planowanie procesu monitorowania oceniania osiągnięć uczniów.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

6

40 zł

Jadwiga Wysocka

Sieradz/on-line

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz