Olimpiada Solidarności

Uczniowie z całej Polski powrócili do zmagań konkursowych VIII edycji „Olimpiady Solidarności”.

16 marca o godz. 10:00 laureaci etapu szkolnego z 414 szkół średnich z Polski przyjechali do swoich stolic wojewódzkich, by przystąpić do testów egzaminacyjnych w ramach VIII edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Egzamin polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy historycznej obejmującej lata 1970-1990.

Etap wojewódzki dla uczniów z terenu województwa łódzkiego współorganizowało Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Konkurs został przeprowadzony na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu na ul. 3 Maja 7.

Organizacja konkursu na szczeblu wojewódzkim, była dla Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu ogromnym wyróżnieniem. Do konkursu w Sieradzu przystąpiło 23. uczniów pochodzących ze szkół średnich woj. łódzkiego (w tym dwoje z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu). Przez godzinę rozwiązywali test, który został sprawdzony przez Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną składającą się z nauczycieli historii związanych z Sieradzem. W komisji zasiedli: p. Waldemar Grzesiak, Witold Drozd i Sławomir Lewandowski. Kiedy historycy oceniali wiedzę młodych ludzi, oni zwiedzali Muzeum Okręgowe w Sieradzu i Klasztor Sióstr Urszulanek w Sieradzu. Ogłoszenie wyników nastąpiło przed godz. 14, a troje uczniów z najwyższymi wynikami otrzymało nagrody pieniężne ufundowane przez CREWŁ w Sieradzu, pozostali uczestnicy – upominki ufundowane przez Departament Kultury i Edukacji oraz Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Laureaci etapu wojewódzkiego to:

  • Marta Taras – Liceum Ogólnokształcące im. T. Kopernika w Wieruszowie – I miejsce,
  • II miejsce zajął Maciej Kaczuba – I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim,
  • III miejsce Przemysław Maruszewski – II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu.

Nagrody za zajęcie miejsca II i III wręczył dyrektor CREWŁ w Sieradzu Łukasz Goldman, nagrodę I – Naczelnik Wydziału Edukacji Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Sebastian Zaborowski.
Laureaci etapu wojewódzkiego przystąpią do egzaminu finałowego Olimpiady. Finał oraz gala wręczania nagród odbędzie się również w Sieradzu.
Konkurs jest trzyetapowy. Pomiędzy etapem wojewódzkim a finałem młodzież weźmie udział w warsztatach studyjnych, na których zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat produkcji krótkich form filmowych.
Na zwycięzców Olimpiady czekają indeksy na stacjonarne uczelnie wyższe, roczne stypendia naukowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Co warte podkreślenia, nagrodami pieniężnymi, jak co roku, zostaną też uhonorowani nauczyciele zwycięskiej dziewiątki finałowej. Nauczyciele odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu potencjału intelektualnego młodego człowieka. To od nich też w dużej mierze zależy z jakim kapitałem wiedzy nasze dzieci wkroczą w życie dorosłe. Doceniajmy ich pracę – mówi Danuta Kobzdej, pomysłodawczyni konkursu i zarazem prezes Fundacji Centrum Solidarności.
Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” to największy i najbardziej rozpoznawalny ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich w Polsce, sprawdzający wiedzy historyczną, obejmującą lata 1970-1990. Historia lubi się powtarzać. Dlatego trzeba ją poznawać by wyciągać wnioski na przyszłość: czerpać z niej co dobre i sprawdzone, a rugować co złe i niszczące – uzupełnia prezes Fundacji.
CREWŁ w Sieradzu wraz z koordynatorem etapu wojewódzkiego – panią dr Sylwią Dęgą-Frątczak dziękuje za pomoc w organizacji Olimpiady p. Monice Szczepaniak – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, p. Piotrowi Gutbierowi – Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Sieradzu i Siostrze Annie Papierz – Przełożonej Klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu.