Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza

Zamknięcie szkół z powodu pandemii spowodowało przeniesienie działań biblioteki szkolnej do rzeczywistości wirtualnej, a kontakty z uczniami stały się zapośredniczone. Aby je utrzymywać i realizować misję wspierania procesu dydaktyczno-wychowawczego, nauczyciel bibliotekarz może realizować różnorodne formy pracy i korzystać z różnych narzędzi TIK.

Zapraszamy na Platformę Informacyjną WODN i BP w Sieradzu, gdzie zostały zgromadzone informacje, materiały metodyczne i porady na temat pracy zdalnej z uczniem, a także organizacji pracy biblioteki szkolnej i warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza.

Znajdą tam Państwo zasoby przydatne w pracy zdalnej (i nie tylko) biblioteki szkolnej. Bezpośredni dostęp do Platformy: Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza

Mogą Państwo przeglądać te zasoby jako goście (zaloguj się jako gość) lub jako uczestnicy, zgłaszając swój udział na adres wchlebowska@cresieradz.edu.pl

Goście mają możliwość przeglądania zasobów, natomiast uczestnicy po zalogowaniu mogą zasoby tworzyć. Po zgłoszeniu uczestnictwa na ww. adres mailowy otrzymają Państwo loginy i hasła do Platformy i będą mogli zamieszczać swoje propozycje działań oraz dyskutować na forum. Zapraszamy serdecznie do aktywnego uczestnictwa i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszam, Wiesława Chlebowska