Przygotowania czas zacząć…

Zbliża się gorący czas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Proponuję na początek przypomnienie, CO MOŻE NAUCZYCIEL:

  • Pilnować realizacji podstawy programowej
  • Motywować do nauki i powtarzania
  • Wskazać, czego warto się uczyć, co jest ważne, a co można pominąć
  • Pomóc w organizacji procesu uczenia się i motywować do systematyczności
  • Pokazać sposoby i strategie rozwiązywania poszczególnych typów zadań
  • Zorganizować próbne egzaminy
  • Tworzyć w klasie atmosferę sprzyjającą pracy
  • Nie nauczy się za ucznia i nie zda za niego egzaminu

Rozwijajmy więc u naszych uczniów poczucie odpowiedzialności za stan ich wiedzy i poziom przygotowania do egzaminu. Zaprośmy ich do wypełnienia KOŁA KOMPETENCJI.
Dla oceny stanu umiejętności przygotujmy skalę ocen. Przypiszmy liczbom od 1 do 6, których używamy w szkolnym ocenianiu, sformułowania opisujące stan wiedzy na poszczególnych poziomach. Zróbmy to razem z uczniami, wzmocnimy w ten sposób ich zaangażowanie.
Moja propozycja:

6 – mucha nie siada!
5 – można mnie zagiąć tylko na drobnostkach
4 – jest dobrze
3 – mogłoby być lepiej
2 – wiem co nieco
1 – ratunku!