„Świąteczne rozgrywki szachowe”

14 grudnia 2023 spotkali się uczniowie szkół podstawowych na „Świątecznych rozgrywkach szachowych” w ramach IV edycji projektu #Łódzkie gra w szachy. Spotkanie odbyło się w Wieluniu w Oddziale Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. W spotkaniu wzięli udział młodzi szachiści kl. IV -VIII ze Szkół Podstawowych w Zapolicach, w Rudzie, w Masłowicach, w Sieńcu, oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu. Celem „Świątecznych rozgrywek szachowych” było rozwijanie myślenia i wyobraźni uczniów, szacunku do przeciwnika i samego siebie, promocja nauki gry w szachy oraz wsparcie merytoryczne kół i grup szachowych w szkołach