Test inteligencji wielorakiej online

W wyborze ścieżki zawodowej czy dalszego kształcenia niezwykle istotna jest znajomość własnych zdolności, preferowanych stylów uczenia się czy umiejętności.

„Howard Gardner, psycholog rozwojowy z Uniwersytetu Harvarda (ang. Harvard University), opracował teorię inteligencji wielorakiej. Według Gardnera ludzie mają różne rodzaje inteligencji, a rama inteligencji wielorakiej jest bardziej sprawiedliwą oceną niż testy na iloraz inteligencji, które mierzą tylko jeden typ zdolności. Teoria inteligencji wielorakiej cieszy się wśród pedagogów dużą popularnością, a wielu nauczycieli używa jej w nauczaniu, aby pomóc młodym ludziom odkryć swoją życiową ścieżkę.”

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

  1. Jest bezpłatny
  2. Wskazuje na dominujące style uczenia się.
  3. Test jest poddawany analizie statystycznej.
  4. Został stworzony przez osoby, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.

Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych.

Zawiera 48 pytań, jego wykonanie zajmie około 8-10 minut.

https://www.idrlabs.com/pl/inteligencji-wielorakiej/test.php