Trzeci zestaw zadań – egzamin ósmoklasisty 2021/2022

Drogie Polonistki i Drodzy Poloniści – kolejny materiał nie jest może „fajerwerkiem”, ale stwarza okazję, aby uczniowie popracowali z tekstem nieliterackim. Ten rodzaj tekstu pojawia się na egzaminie ósmoklasisty i bywa, że sprawia uczniom trudności. Trenując przed egzaminem, warto więc przeprowadzić uczniów przez kilka tekstów nieliterackich. Zestaw TELEWIZJA proponuje i zadania proste, dotyczące wybierania informacji, i zadania bardziej złożone – wymagające krytycznego czytania, a również twórczego wyjścia poza tekst. Spróbujcie – niech uczniowie nabiorą również “nieliterackiej” mocy.

Życzę dobrego użytkowania – Ilona Lewandowska

 “Telewizja” tekst nieliteracki
Komentarz metodyczny oraz kartoteka do zestawu „Telewizja”