W Wieltonie w Wieluniu Jest kolejna grupa kwalifikowanych instruktorów praktycznej nauki zawodu – nasza w tym zasługa

Zakłady „Wielton” w Wieluniu są największym przedsiębiorstwem produkcyjnym w regionie. Z Wieltonem od wielu lat współpracujemy w zakresie w jakim biznes wspiera edukację.  Od 2014 roku we współdziałaniu z Zespołem Szkół nr 2 im. Romualda Tarugutta  w Wieluniu Wielton prowadzi klasy patronackie i organizuje praktyki uczniowskie. WODN w Sieradzu od początku z powodzeniem uczestniczy w realizacji tego projektu. W dniu 4 stycznia został sfinalizowany kolejny kurs pedagogiczny  dla dwu grup instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs ten ukończyło 39 osób, które zasilą kadry zakładu o specjalistów organizujących kształcenie i wspierających osoby uczące się na drodze do mistrzostwa w wykonywaniu pracy. Na terenie zakładu nr 1 w sali konferencyjnej wręczono zaświadczenia ukończenia kursu. Na fotografiach utrwalono sytuacje z zajęć praktycznych i części praktycznej egzaminu przyszłych instruktorów. Gratulujemy i cieszymy się z wspólnego sukcesu.