Wirtualna wycieczka po oczyszczalni ścieków

WIRTUALNA WYCIECZKA PO JEDNEJ Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH W POLSCE I EUROPIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ta nowoczesna oczyszczalnia znajduje się w Łasku. Powstała w wyniku przebudowy i modernizacji oczyszczalni istniejącej od 1981 roku. Jest to, jak widać od pierwszych sekund filmu, innowacyjny obiekt, którego działanie nie ogranicza się jedynie do oczyszczania ścieków. Współcześnie nowoczesne oczyszczalnie m.in. unieszkodliwiają osady ściekowe w procesie fermentacji, a powstający przy okazji biogaz służy do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dzięki coraz sprawniejszym urządzeniom kogeneracyjnym oczyszczalnia w ten sposób pokrywa część swojego zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

Czytaj cały artykuł