XV Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych rejonu sieradzkiego w roku szkolnym 2022/2023

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do udziału w XV   Rejonowym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych rejonu sieradzkiego.

Eliminacje szkolne odbędą się dnia  11 stycznia  2023,  proponowana godzina rozpoczęcia testu to godzina 14.00.

Etap rejonowyeliminacje pisemne– przeprowadzone zostaną w dniu 20 kwietnia 2023 roku  –  o godz. 15.00.

Etap rejonowyeliminacje ustne – przeprowadzone zostaną w dniu 19 maja 2023 roku  również o godz. 15.00

Eliminacje pisemne i ustne etapu rejonowego Konkursu Języka Angielskiego odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 90.

W zakładce „KONKURSY” na stronie internetowej CREWŁ/WODN w Sieradzu: www.cresieradz.edu.pl opublikowane zostaną następujące dokumenty:

  1. Regulamin XV Rejonowego Konkursu Języka Angielskiego
  2. Formularz zgłoszenia szkoły do Konkursu
  3. Wzór protokołu z eliminacji szkolnych
  4. Zestaw 3 przykładowych testów  przeprowadzonych w latach  ubiegłych.

Wyniki uzyskane przez uczniów w eliminacjach szkolnych oraz eliminacjach rejonowych publikowane będą na stronie internetowej www.cresieradz.edu.pl

Zgłoszenia uczniów do konkursu (według zamieszczonego wzoru formularza) należy przysyłać do dnia 15 grudnia   2022 roku  na adres CREWŁ/WODN w Sieradzu:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
XV Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu
Rejonowa Komisja Konkursu Języka Angielskiego
Zapraszamy !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *