Zdalna terapia – zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Obowiązuje zdalne nauczani. Oprócz zajęć edukacyjnych, formą zdalną objęte są również zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne oraz WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju).
Dla grupy dzieci ze SPE, w tym głównie dla uczniów z umiarkowaną, znaczną, głęboką niepełnosprawnością intelektualną lub objętych WWR wybrano szczególny sposób realizacji zarówno terapii, jak i edukacji w formie zdalnej. Określono, iż sposobem na realizację wspomnianego zadania ze strony nauczyciela jest: ”przygotowanie informacji dla rodziców o dostępnych materiałach i wskazanie możliwych dla dziecka, form ich realizacji.”

czytaj całość