Egzamin tuż, tuż…

Szybko kończy się czas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Na ostatnią prostą proponuję zestawy , w których umieściłam po jednym zadaniu z każdego typu, jakie pojawiają się na egzaminie – cztery zamknięte i jedno otwarte za 2 punkty. Za całość mamy więc 6 punktów, co łatwo przeliczyć na ocenę. Warunkiem koniecznym zaliczenia zadania jest zapisanie rozwiązania. Nie przyznajemy punktów za strzelanie i zgadywanie (pomimo protestów).

Przy tej kartkówce możemy zaproponować uczniom samodzielne sprawdzanie. Rodzi to emocje, które powodują, że uczniowie lepiej zapamiętują błędy, które popełnili i może nie popełnią ich kolejny raz.

Uczniowie rozwiązują zadania, oddają kartki. Gdy wszyscy napiszą, prosimy o przygotowanie kolorowego długopisu, mazaka lub kredki, może być w ostateczności ołówek. Nie może to być długopis, którym przed chwilą rozwiązywali zadania. Prosimy, aby ławka była pusta, bez piórników i przyrządów. Rozdajemy uczniom ich własne prace i omawiamy kolejne zadania wyjaśniając rozwiązania i podając odpowiedzi. Uczniowie przyznają sobie punkty i wystawiają ocenę, a my sprawdzamy to jeszcze raz.

Egzamin – 1

Egzamin – 2

Egzamin – 3

Egzamin – 4