Materiały do zajęć z przedmiotu Bazy Danych

W zawodzie technik informatyk niezbędne jest opanowanie wiedzy z zakresu tworzenia i zarządzania bazami danych z wykorzystaniem strukturalnego języka zapytań SQL (Structured Query Language). Dotyczy to również zagadnień praktycznych, które można zrealizować z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania bazą danych – XAMPP .

W tym materiale zostanie przedstawiona prezentacja na temat:
– logowania do bazy danych z użyciem konsoli;
– tworzenia bazy danych;
– tworzenia tabeli w bazie danych;
– tworzenie zapytań typu SELECT do utworzonej bazy z wykorzystaniem języka SQL

Załączniki: