Zmiany w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 roku

Przygotowane przeze mnie materiały zawierają:

1 – wersję Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z języka obcego nowożytnego z zaznaczonymi zawężonymi wymaganiami egzaminacyjnymi

2 – listę struktur gramatycznych z Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 z zaznaczonymi zmianami na rok 2021, inne istotne zmiany w egzaminie w roku 2021

Mam nadzieję, że tak przygotowany materiał przypadnie Państwu do gustu!

Anna Zalewska