O CREWŁ w Sieradzu

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. 3 Maja 7 powstało 1 września 2021 r. na mocy uchwały nr XXXIV/449/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 …