Materiały do zajęć z przedmiotu Diagnostyka i naprawa sprzętu komputerowego

Witam Państwa

Przedstawiam przykładowe instrukcje ćwiczeniowe do wykorzystania na lekcjach przedmiotu diagnostyka i naprawa sprzętu komputerowego w zawodzie technik informatyk. Lekcje są zajęciami praktycznymi, każda instrukcja obejmuje samodzielne zadanie wykonywane przez 3 godziny lekcyjne przez grupę 2 lub 3 osobową.

Lekcje z tego przedmiotu mogą być prowadzone w następujący sposób:

Sprawy porządkowe
1). Zajęcia odbywają się w godzinach określonych w harmonogramie.
2). Ćwiczenia są wykonywane w zespołach, w tworzeniu których biorą udział uczniowie.
3). Ćwiczenia przewidziane do wykonania w ciągu roku szkolnego należy pogrupować w serie. Klasa (część klasy), wykonująca jednocześnie ćwiczenia, jest podzielona na tyle zespołów, ile jest ćwiczeń w serii. Na danych zajęciach każdy zespół wykonuje inne ćwiczenie.
4). Wszystkie zespoły rozpoczynają i kończą zajęcia jednocześnie.
5). Przebieg badań określa instrukcja przygotowana przez nauczyciela.
6). Podczas ćwiczenia uczniowie zapisują wyniki w postaci protokołu, który dołączają do sprawozdania.
7). Uczniowie, którzy wykonali wszystkie punkty instrukcji przed zakończeniem zajęć, przystępują do sporządzenia sprawozdania z ćwiczenia.
8). Uczniowie, którzy nie wykonali sprawozdania z ćwiczenia na zajęciach, wykonują je w domu i przedstawiają do oceny na najbliższej lekcji.

Wykonywanie ćwiczeń
1). Podczas wykonywania ćwiczeń należy postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji BHP oraz instrukcji ćwiczeniowej.
2). Jeżeli badany układ pracuje pod napięciem niebezpiecznym, to sprawdzenia prawidłowości połączeń i włączenia napięcia dokonuje nauczyciel.
3). W przypadku badania układu zasilanego napięciem bezpiecznym należy postępować zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
4). Po zakończeniu ćwiczenia należy przedstawić nauczycielowi do akceptacji wyniki zapisane w protokole.
5). Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie są zobowiązani uporządkować stanowisko pomiarowe.

Wykonanie sprawozdania
1). Uczniowie wykonują sprawozdanie indywidualnie
2). Sprawozdanie powinno zawierać:
   – tablicę tytułową,
   – wykaz przyrządów, narzędzi, podzespołów, programów
   – specyfikację podzespołów
   – tabelę z wynikami otrzymanymi podczas badań,
   – opis w jaki sposób wykonano poszczególne punkty instrukcji,
   – testowanie podzespołów
   – analizę wyników testowania
   – wnioski sporządzone na podstawie przeprowadzonych badań.
   – załączniki osiągniętych rezultatów
3). Sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia powinno być oddane na następnych zajęciach. W indywidualnych przypadkach możliwe jest wykonanie sprawozdania w trakcie ćwiczenia i oddanie go pod koniec zajęć.

Poniżej w załącznikach 7 przykładowych instrukcji.

Marcin Lewandowski

Ćwiczenie nr 1 – Instalacja systemu

Ćwiczenie nr 2 -BIOS

Ćwiczenie nr 3 -Diagnostyka i naprawa sprzętu komputerowego

Ćwiczenie nr 4 -Linux

Ćwiczenie nr 5 -Montaż płyty

Ćwiczenie nr 6 -Telefon

Ćwiczenie nr 7 -Badanie, naprawa i konfiguracja urządzeń peryferyjnych