ABC młodego nauczyciela – kompetencje dydaktyczne i wychowawcze

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele przedmiotowcy, wychowawcy klas, opiekunowie grup

Treści:

  • Diagnoza potrzeb grupy nauczycieli. Określenie kierunków pracy sieci.
  • Realizacja kierunków rozwoju polityki oświatowej państwa.
  • Motywowanie, ocenianie, wspieranie, aktywne uczenie się.
  • Wybrane działania dla rozwoju ucznia i wsparcia jego rodziny.
  • Kiedy o zespole klasowym powiesz, że jest zgrany?
  • Ty i strategie budujące Twoją skuteczność.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

Forma bezpłatna

Ewa Ruszkowska, Ilona Lewandowska, Jadwiga Wysocka

Sieradz/blended-learning (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.