Dokumentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele kontraktowi

Treści:

  • Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
  • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
  • Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
  • Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
  • Dokumenty dołączone do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Autoprezentacja dorobku zawodowego.
  • Praktyczna prezentacja wiedzy i umiejętności przed komisją egzaminacyjną.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Janusz Jasiński

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.