Efektywne uczenie się z wykorzystaniem naturalnego potencjału i zdolności

Rodzaj formy:

Adresat:

Kurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Treści:

  • Indywidualne właściwości uczących się – zdolności, zainteresowania, motywacja.
  • Tworzenie środowiska sprzyjającego efektywnej nauce, dopasowanego do indywidualnego stylu uczenia się.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

20

80 zł

Wiesława Chlebowska

on-line (platforma Teams, Moodle)
W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.