Forum Bibliotekarzy Szkolnych – Bezpieczne poruszanie się w Internecie i krytyczna analiza informacji dostępnych w sieci

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele bibliotekarze

Treści:

  • Zasady bezpieczeństwa w sieci.
  • Wiarygodność internetowych źródeł informacji.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

Forma bezpłatna

Wiesława Chlebowska

Sieradz/on-line

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz