Forum Bibliotekarzy Szkolnych. Motywowanie do czytania uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieci współpracy i samokształcenia

Nauczyciele bibliotekarze

Treści:

  • Metody i techniki rozwijające kompetencje czytelnicze uczniów.
  • Gry i zabawy edukacyjne oraz przedsięwzięcia różnego rodzaju motywujące do czytania.
  • Opracowanie „banku pomysłów”.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

Forma bezpłatna

Wiesława Chlebowska

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)
W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.