Gdy proste staje się trudne, czyli jak pracować z uczniem z trudnościami w nauce?

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Zainteresowani  nauczyciele

Treści:

  • Sprawdzone w praktyce szkolnej, przykłady sposobów pracy, które wspierają ucznia z trudnościami w procesie uczenia się.
  • Wskazanie możliwości indywidualizowania pracy z uczniem na przedmiotach przyrodniczych.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Anna Guć

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.