Innowacyjne narzędzia edukacyjne – tworzenie magicznych prezentacji i pomocy dydaktycznych w Genially

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Przegląd przykładowych prezentacji i pomocy dydaktycznych stworzonych w Genially.
  • Projektowanie układu slajdów i ich interakcji.
  • Omówienie dostępnych materiałów edukacyjnych, szablonów i pomocy
    w Genially.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

30 zł

Sylwester Płachta

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz