Jak zaplanować 20 lekcji doradztwa zawodowego w klasach 7-8, aby zrealizować treści programowe?

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Doradcy zawodowi, wychowawcy,

Treści:

  • Pomysły na tematy zgodne z treściami  programowymi doradztwa zawodowego
  • Kryteria wyboru tematów zajęć
  • Planowanie każdej lekcji, źródła przydatnych materiałów
  • Budowanie warsztatu doradcy zawodowego

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Renata Błaszczyk

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz