Koncentracja wymaga uwagi – ćwiczenia i zabawy dla uczniów z ADHD, spektrum autyzmu oraz zaburzeniami integracji sensorycznej

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni oraz inni specjaliści zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Dlaczego tak łatwo się dekoncentrujemy, podłoże/przyczyny?
  • Właściwości uwagi i jej zaburzenia w kontekście poszczególnych grupach uczniów.
  • Terapia uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi – gry, zabawy, ćwiczenia, w tym interaktywne.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

12

50 zł

Violetta Florkiewicz

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.