Konflikty szkolne – strategie i pomysły służące rozwiązaniom

Rodzaj formy:

Adresat:

Kurs doskonalący

Nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy, psychologowie

Treści:

  • Istota konfliktów. Prezentacja swojego stanowiska i argumentów w konkretnej sytuacji problemowej.
  • Strategie wychowawcze i interwencyjne, służące budowaniu klimatu otwartości i współdziałania w zaistniałym konflikcie (rozmowa wspierająca, rozmowa w sytuacji konfrontacji, mediacje rówieśnicze). Ćwiczenia.
  • Narzędzia krytycznego myślenia TOC i arteterapia w rozwiązywaniu konfliktów.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

18

60 zł

Ewa Ruszkowska, Wiesława Chlebowska

Platforma Moodle

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz