Kształtowanie dobrych nawyków nastolatków (kultura, zdrowie, postawy)

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele, wychowawcy

Treści:

  • Dawać świadectwo, czyli jak skłonić uczniów do pożądanych nawyków. Przegląd działań.
  • Wzmacnianie autorytetu nauczyciela na gruncie własnej wartości i posiadanych umiejętności.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Olgierd Neyman

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.