Metoda biblioterapii i bajkoterapii w rozwijaniu kompetencji
emocjonalno – społecznych

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlicy i wszyscy zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Pojęcie biblioterapii i bajkoterapii oraz możliwości zastosowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
  • Planowanie działań i konstruowanie scenariuszy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

14

50 zł

Wiesława Chlebowska

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.