Między ziemią i niebem – problemy egzystencjalne i duchowe świata katechetycznego

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele religii

Treści:

  • Wybór jest trudny, ale należy do nas.
  • Zasady oceniania na katechezie.
  • Włączeni w życie parafii.
  • Moje rekolekcje.
  • Wybór podręczników w nowym roku szkolnym.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

Forma bezpłatna

Wioleta Skorek

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz