Motywująca informacja zwrotna i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

  • Wpływ informacji zwrotnej na samoocenę ucznia i motywację do uczenia się.
  • Umiejętność formułowania informacji zwrotnej zależnej od kontekstu. 
  • Wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych w procesie motywowania uczniów do nauki i zmiany zachowania m. in. model FUKO, GOLD, GROW.
  • Profesjonalne prowadzenie rozmowy – słuchanie na różnych poziomach- model Thuna,  zadawanie pytań rozwojowych, odzwierciedlanie, parafrazowanie. Kompetencje emocjonalne i społeczne  nauczyciela.

Prowadzący: Jadwiga Wysocka

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.