Narzędzia i materiały dostępne w sieci oraz ich poprawne wykorzystanie w klasach I – III

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści:

  • Przegląd narzędzi i materiałów dostępnych w sieci oraz przykłady ich poprawnego wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Joanna Wójciak

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz