Narzędziownik polonisty uczącego w klasach  IV – VI

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych

Treści:

  • Ciekawe pomysły metodyczne na lekcje w klasach IV – VI.
  • Ćwiczenia, karty pracy i inne narzędzia do codziennej pracy z uczniami.
  • Sposoby na „przyjazne” sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów.
  • Inne zagadnienia wynikające z potrzeb uczestników sieci.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5 (20 godz.)

Forma bezpłatna

Ilona Lewandowska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.