Nauczyciel w dialogu – sposoby budowania relacji: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzice

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

Treści:

  • Style i sposoby komunikowania się z dziećmi, z rodzicami i konsekwencje dla budowania relacji.
  • Komunikacja budująca relacje nauczyciela z dzieckiem, z rodzicami. Modele komunikacji – przykłady dobrych praktyk, ćwiczenia.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Dorota Wiśniewska

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz