Nie od razu, ale każdego dnia – asertywność w pracy nauczyciela. Zachowania budujące  autorytet i relacje służące pracy

Rodzaj formy:

Adresat:

Kurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele w trakcie awansu zawodowego

Treści:

  • Wprowadzenie do asertywności w pracy nauczyciela, prezentacja podstawowych pojęć i definicji związanych z asertywnością w kontekście pracy nauczyciela.
  • Nauka wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań w sposób naturalny, ale jednocześnie szanujący uczniów.
  • Kreowanie relacji z uczniami; wykorzystanie techniki zaufania i empatii
    w relacjach z uczniami oraz ich wpływ na dobrą atmosferę w klasie.
  • Narzędzia krytycznego myślenia jako strategia pracy.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

18

60 zł

Ewa Ruszkowska, Wiesława Chlebowska

Sieradz/blended-learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz